Kako se može odrediti osovina iz standardnih odvoda:

Osovina se može još jednostavnije odrediti iz aVF i I. odvoda jer su oni okomiti jedan na drugog, tako da I. odvod predstavlja apscisu, a aVF ordinatu.
Na ovaj način može se vrlo brzo ustanoviti o kakvoj se osovini radi.
Fiziološke varijante elektične osovine:
      vertikalna
       intermedijarna
       horizontalna
  

 Na ovoj slici vidi se da vrijednosti vektora na pojedinim odvodima zapravo predstavljaju projekciju električne osovine. Vrijednost vektora dobijemo tako da od visine R zupca odbijemo visinu S i Q zupca (ako postoje).Npr. ako je S zubac jednako visok kao i R zubac, iznos je 0!