sinusna tahikardija: frekvencija prelazi 100/min. Ako je blizu 150/min postoji sumnja na ektopični ritam. Stvar se dade razlučiti pritiskom na sinus karotikus.Ako je riječ o sinusnoj tahikardiji doći će do smanjenja frekvencije!

                       
 
 
 

        sinusna bradikardija: frekvencija ispod 60 (50)/ min.Većinom je izraz povišenog tonusa vagusa. Javlja se kod sindroma bolesnog sinusa, te kod miksedema, hipotermije, opstruktivne žutice te pri povišenom intrakranijalnom tlaku.

                       
 
 
 
 

        respiratorna aritmija: rast frekvencije u inspiriju, pad u ekspiriju. Češća je u mladih i vegetativno labilnih osoba.

                
 
 

lutanje centra vodiča: Sinus-atrijski čvor je dosta dugačka formacija. Može se dogoditi da ishodište impulsa nastane u nižim dijelovima SA čvora. Tada će se to uočiti na P-valu koji će poprimiti drugčiji oblik (ali NE postaje negativan). Međutim ako se centar vodič premjesti iz SA čvora u atrij onda P-val bude negativan jer se retrogradno aktivira.
 
               
 
 

sinusna ekstrasistola: preuranjena kontrakcija , radi se o atrijskoj ekstrasistoli kojoj je ishodište toliko blizu SA-čvora, da se P-val ni ne može razlikovati od normalnog P-vala