Usenet

Usenet ili, kao se prvotno zvao, Netnews pokrenut je 1980. godine na Sveučilištu u Sjevernoj Karolini u SAD-u. Tada se nije ni pretpostavljalo da će postati jedan od najtraženijih, ali i najkorisnijih servisa na Internetu. Usenet predstavlja skup poslužitelja tematskih grupa (newsgroups) na Internetu.

Usenet je servis na Internetu na kojem se putem tematskih grupa omogućuju otvorene rasprave o najrazličitijim stvarima, iznošenje ideja, znanja i iskustava, odnosno postavljanje upita o pojmu, osobi, događaju, problemu ili bilo čemu drugome. Može se usporediti sa IRC-om ali se komunikacija ne odvija u "real-time"-u nego se odvija preko poruka. Servis je vrlo nalik razmjeni e-maila, no s tom razlikom što su sve poruke koje netko napiše na neku temu javne, te je svakom korisniku Interneta omogućeno njihovo čitanje, a samim tim i odgovaranje na njih. Dakle, servis radi na principu slanja i čitanja poruka vezanih za određenu temu putem NNTP protokola.

Postoje serveri koji, na zahtjev korisnika, organiziraju tzv. newsgrupe (tematske grupe, konferencije) u kojima korisnici pišu komentare, mišljenja, savjete, osvrte o svemu što je vezano za tu temu. Tema može biti bilo koja samo je važno da postoji zanimanje za nju. Primjer jedne teme može biti printer. Korisnici grupe pišu o svojim iskustvima, problemima i načinima rješavanja nekih problema vezanih uz printer. Mnogi ljudi imaju velikih problema sa ovim uređajem, a opet mnogi ljudi su takav problem već riješili i od takvih ljudi u toj grupi možemo tražiti savjet. Jednostavno opišemo svoj problem sa uređajem i pošaljemo poruku (article, post) u tu grupu i čekamo da neko, tko zna rješenje tog problema, pročita i da nam se javi ili da i on pošalje poruku u grupu u kojoj će ga svi moći pročitati. Ovdje se otvara velikim prostor za zloupotrebu servisa pisanjem neistina i svakojakih podvala. To znači da nam nitko ne garantira za istinitost sadržaja poruka, ali obično u grupama vlada duh uzajamne pomoći. U grupama je poželjno pisanje savjeta vezanih za danu temu, jer će netko u tim porukama pronaći rješenje svog probleme ili će nešto naučiti
čitajući ga.

Kako bi se otkrile i uklonile mnoge podvale u porukama, neki Usenet serveri vrše moderiranje, iako ih velika većina to ne radi. Ukoliko moderator, iz bilo kojeg razloga, zaključi da je poruka neprikladna za objavljivanje u grupi - ona neće biti objavljena. Moderirane grupe nekada su se mogle prepoznati po sufiksu .m. Tako je nemoderirana grupa bila npr. hr.comp.printeri, a moderirana hr.comp.printeri.m.

Podjela grupa

Grupe se dijele na međunarodne i lokalne. Lokalne su ograničene na određeni dio mreže (obično je to granica države). Dobar primjer lokalnih mreža su hrvatske grupe, koje počinju s prefiksom hr. i u njima se raspravlja na hrvatskom jeziku. U Hrvatskoj postoje dva Usenet servera: HiNetov (news:news.tel.hr) i CARNetov (news:news.carnet.hr). Pristup na HiNetov dopušten je samo HiNetovim korisnicima, dok je onaj CARNetov slobodan za sve. Ova dva servera poruke razmjenjuju u razmacima od nekoliko sati, pa ako se poruka pošalje na jedan ubrzo će se, ta ista poruka, pojaviti i na drugom serveru.

Neki news serveri pokrivaju veći, neki manji broj grupa, ali su zato povezani i prenose međusobno poruke koje korisnici pošalju u svoje omiljene grupe. Broj grupa na svakom serveru stalno varira jer se mnoge grupe brišu, a opet nove dodaju zbog povećanog interesa za njih. O tome koje će grupe biti izbrisane, a koje dodane odlučuje server administrator. On također odlučuje koje će grupe server prenositi za svoje korisnike sa nekog drugog servera.

Nazivi grupa

Nazivi tematskih grupa drže se određenih pravila (dogovora) nastalih u začecima ovog servisa i ona su pomalo kriptična, ali se nije teško snaći u njima. Lokalne grupe najčešće su ograničene na jednu domenu, i u njima vladaju određena pravila - od kojih je najočiglednije da se pišu "lokalnim" jezikom. Nazivi lokalnih grupa počinju oznakom domene neke države (hr.), zatim (najčešće) nastavljaju sa glavnim svjetskim grupama (.alt, .comp, .misc, .soc, .rec, .sci, …), pa tek onda sa lokalnim podgrupama (.ponuda, .potražnja, .zagreb, .bug, .pcchip, .dinamo, …). Tako, na primjer, na kraju dobijemo grupu hr.comp.printeri koja predstavlja lokalnu hrvatsku grupu u kojoj se raspravlja o printerima, naravno na hrvatskom jeziku.

Posebnu vrstu grupa čine one koje u svome imenu sadrže 'binaries'. Ove grupe služe za slanje sadržaja koji ne predstavlja obični tekst, odnosno uz tekst sadrže i "nešto više". Najčešće su to slike u JPEG ili GIF formatu, a mogu biti i bilo koje druge datoteke (.exe, .zip, .html, .ttf,…). Slanje "binarnih" datoteka u ne-binaries grupe smatra se nekulturom, jer su takve poruke najčešće vrlo velike ("teške") i otežavaju rad i učitavanje grupe.

Nekoliko je glavnih svjetskih news grupa koje imaju "zaštićena" imena:

 • alt (alternative)- ove grupe pokrivaju najrazličitije teme, tu ide sve ono što ne spada niti u jednu "specijaliziranu" grupu. Ove grupe su i najbrojnije na svim svjetskim pa i na našim lokalnim serverima.
 • comp (computer)- grupe namijenjene raspravi o računalima, najčešće su pune korisnih savjeta
 • misc - razne teme
 • soc (society)- grupe namijenjene raznim društvenim pitanjima: povijest, jezici, filozofija,… Posebnu podskupinu čine grupe tipa soc.culture.* gdje se raspravlja o kulturi i društvenim pitanjima vezanim za tu državu (narod).
 • rec (recreation)- u ovim grupama se raspravlja o različitim vidovima zabave: filmovi, glazba, automobili, sport, hobiji,…
 • sci (znanost)- grupe koje su namijenjene znanosti i tehnici.
 • talk- grupe predodređene za razgovore svih vrsta.
 • news- grupa sa vijestima namijenjena je objavljivanju novosti vezanih upravo uz Usenet i Internet.

Nabrojane su skupine svjetskih grupa koje se distribuiraju svim zainteresiranim Usenet serverima diljem svijeta. Međutim, lokalne grupe nemaju svjetsku distribuciju, odnosno poruke sa njih se ne prenose na svjetske Usenet servere. Ali ako bi neki svjetski lokalni Usenet server izrazio želju da prenosi neke hrvatske grupe on bi takav "aranžman" trebao urediti sa našim lokalnim serverom.

Druge glavne kategorije koje se mogu distribuirati po cijelome svijetu su:

 • bionet - biološke grupe
 • biz - poslovne grupe
 • vmsnet - rasprave o računalima s operativnim sustavom VMS
 • general – teme od općeg interesa
 • bit - različita područja s Bitnetovih poštanskih lista.

Usenet clienti

Za korištenje ovog Internet servisa potreban je prigodni softver (koji se još zove i newsreader) i priključak na Internet. Pa evo onih najkorištenijih newsreadera: Microsoft Outlook Express, Forte FreeAgent, Microplanet Gravity, Netscape Messenger, News Xpress,…

Microsoft Outlook Express

(http://www.microsoft.com)

Slika 12. Sučelje i dijelovi Outlook Express prozora

Microsoftov predstavnik u kategoriji newsreadera dolazi u paketu sa njihovim pretraživačem (Internet Explorer) i predstavlja integrirano rješenje za praćenje privatnog e-maila i Useneta. Iako se ne radi o vrhunskom newsreaderu, Outlook Express radi svoj posao bez većih zamjerki i sasvim je dovoljan prosječnom korisniku Usenet sadržaja.

Sučelje je malo drugačije od drugih newsreadera jer se u lijevom dijelu (1) nalazi popis Mail foldera i News servera s pripadajućim grupama, dok su desni dijelovi prozora isti kao i kod drugih newsreadera: gornji za popis poruka (2), a donji (3) za sadržaj trenutne poruke. Ikonice na Toolbarima uredno su označene i popraćene odgovarajućim tooltipovima. Hrvatska slova su uredno podržana i pri slanju i pri primanju poruka. Podržane su i sve vrste attachmenta, te inline prikazivanje slika tijekom downloada.

Forte Agent i FreeAgent

(http://www.forteinc.com)

Ovi newsreaderi dolaze iz Kanadske tvrtke Forte, a korisnicima Useneta su poznati preko besplatnog Forte FreeAgent programa. Razlika između ova dva programa je velika - FreeAgent je po svojim mogućnostima puno slabiji od Agenta. FreeAgent možemo zamisliti kao nekakvu probnu verziju Agenta. Osnovni razlog tome je što je FreeAgent besplatan pa mu je zbog toga i maknuto dosta funkcija ne bi li se korisnik odlučio za ne-besplatni Agent.

Agent vrlo efikasno manipulira grupama i njihovim propertisima. Svaka grupa (ili više grupa) može imati vlastite postavke za način skidanja postova (samo zaglavlja ili i tekstovi), uklanjanje starih članaka, jezik, način slanja poruke,… Dodatna mogućnost je i jednostavno pregledavanje grupa koje se ne prate stalno, te prebacivanje između svih dostupnih, novih i starih grupa. Navigacija pomoću tipkovnice je jedna od dobrih Agentovih strana i izvedena je najbolje od svih Windows newsreadera.

Popis Agentovih mogućnosti obuhvaća i dobar rad sa attachmentima, crosspostovima, raznim kill/watch/ignore filtrima (koji se mogu odrediti posebno za svaku grupu ili postaviti globalno), podržavanje hrvatskih slova (uz pomoć nekih trikova), pristup većem broju servera,…

Vizualni izgled se uvelike ne razlikuje od ostalih newsreadera - prozor je podijeljen na tri dijela. U lijevom dijelu je popis grupa sa jednom fokusiranom. U gornjem desnom dijelu se nalaze poruke, a u donjem desnom je sadržaj odabrane poruke. Zamjerke se upućuju na preveliki broj ikonica na Toolbaru iz kojih nije jasno za što su namijenjene.

Povratak na vrh stranice