Nastavni materijali - školska 2008./09.


OPĆA GIMNAZIJA TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU ELEKTROMEHANIČAR
1. razred

3. razred

4. razred

 

2. razred

4. razred

 

2. razred


Nacionalni ispit iz matematike 2008 - ogledni primjerak - NIŽA RAZINA i VIŠA RAZINA

Nacionalni ispit iz matematike 2008 - NIŽA RAZINA i VIŠA RAZINA                       FORMULE 


1. razred opće gimnazije

Skupovi brojeva  - domaća zadaća - (br.1)  

Skupovi brojeva - priprema za ispit znanja (rad na satu) - (br. 2)

Skupovi brojeva - ponavljanje gradiva - (br. 3) i (br. 4)

Potencije - ponavljanje gradiva - (br.5)

Rastavljanje na faktore (faktorizacija) - rad u paru - (br.6)   ponavljanje gradiva - (br.7)

Algebarski razlomci - zadaci za vježbu - (br.8)   priprema za ispit znanja - (br.9)

Djeljivost polinoma - rad u paru - (br.10)

Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom. Problemski zadaci. - zadaci za vježbu - (br.11)

Problemski zadaci. - zadaci za vježbu - (br.12)

Linearne nejednadžbe s jednom nepoznanicom - zadaci za vježbu - (br.13)

Apsolutna vrijednost realnog broja(moduli) - zadaci za vježbu - (br.14)

Apsolutna vrijednost realnog broja(moduli) - ponavljanje gradiva - (br.15)

Linearna funkcija. Koordinatni sustav u ravnini  - ponavljanje - (br.16)

Koordinatni sustav u ravnini - ponavljanje gradiva - (br.17)

Korijeni - (br.18)

Povratak na početak stranice

povratak na prethodnu stranicu 


3. razred opće gimnazije

Ponavljanje gradiva drugog razreda       

Dvogodišnji ispit znanja

Trigonometrijske funkcije

Grafovi trigonometrijskih funkcija.

Trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe

Poučci o trokutu. Primjena trigonometrije - radni materijal / DZ - (RM 21)

Vektori - teorijska pitanja za ponavljanje - (RM 23)

Vektori - ponavljanje zadaci - (RM 24)

Vektori- priprema za ispit znanja - (RM 25)

Sistematizacija gradiva – Koordinatni sustav i oblici jednadžbe pravca – teorija – (RM 26)

Sistematizacija gradiva – ponavljanje 1.r – (RM 27 - na satu) – (RM 28)

KRUŽNICA (1.DIO) - zadaci za sat i DZ (RM 29)

KRUŽNICA (2.DIO) - zadaci za sat i DZ (RM 30)

ELIPSA. HIPERBOLA I PARABOLA (1.DIO) - zadaci za sat i DZ (RM 31)

ELIPSA. HIPERBOLA I PARABOLA (2.DIO) - zadaci za sat i DZ (RM 32)

Zadaci za ponavljanje i uvježbavanje gradiva (RM 33)

Povratak na početak stranice

povratak na prethodnu stranicu 


4. razred opće gimnazije

Ponavljanje gradiva trećeg razreda

KRIVULJE DRUGOG REDA - ponavljanje gradiva - (RM 2) - RJEŠENJA  

KRIVULJE DRUGOG REDA - priprema za ispit znanja - (RM 3) - RJEŠENJA

BROJEVI - Binomni poučak - zadaci za vježbu - (RM 4)

Brojevi - rad u paru (ponavljanje) - (RM 5)

Skupovi brojeva N, Z, Q, R - radni materijali - (RM 6)

Brojevi - priprema za ispit znanja - (RM 7)

NIZOVI REALNIH BROJEVA - zadaci za vježbu - (RM 8)

GEOMETRIJSKI RED - radni materijal - (RM 9)

Nizovi i redovi - ponavljanje gradiva - (RM 10) i (RM 11)

Nizovi i redovi - priprema za ispit znanja - (RM 12)

Funkcije - svojstva - (RM 12)

Funkcije - priprema za ispit znanja - (RM 13)  

Funkcije - priprema za teorijski ispit znanja - (RM 14)

Derivacije

Povratak na početak stranice

povratak na prethodnu stranicu 


2. razred tehničara za elektroniku (2E4)

Ponavljanje gradiva prvog razreda

Sukladnost i sličnost - ponavljanje gradiva

KOMPLEKSNI BROJEVI - priprema za ispit znanja

Jednadžbe koje se svode na kvadratne - zadaci za rad na satu

KVADRATNA JEDNADŽBA - Zadaci za vježbu

KVADRATNA FUNKCIJA (graf polinoma drugog stupnja) - (RM 5)

Grafovi kvadratne funkcije - (RM 6) i DZ  (RM 7)

Sistematizacija gradiva - polinom dugog stupnja i njegov graf - (RM 8)

Kalkulator - računanje vrijednosti kutova i trigonometrijskih funkcija - (RM 9)

Vrijednosti trigonometrijskih funkcija. Računanje kutova. Pravokutni trokut - (RM 10)

Trigonometrija pravokutnog trokuta - priprema za ispit znanja - (RM 11)

Grafovi inverznih funkcija - (RM 12)

Primjena eksponencijalne i logaritamske funkcije - (RM 13) - RJEŠENJA

Povratak na početak stranice

povratak na prethodnu stranicu 


4. razred tehničara za elektroniku (4E4)

Ponavljanje gradiva trećeg razreda

KRUŽNICA

ELIPSA, HIPERBOLA I PARABOLA

KRIVULJE DRUGOG REDA - ponavljanje gradiva - (RM 2) - RJEŠENJA  

KRIVULJE DRUGOG REDA - priprema za ispit znanja - (RM 3) - RJEŠENJA

KRIVULJE DRUGOG REDA - ponavljanje gradiva - (RM 4)

BROJEVI - priprema za kratku provjeru znanja - (RM 5)

BROJEVI - priprema za ispit znanja - (RM 6)

GEOMETRIJSKI RED - radni materijal - (RM 9)

Nizovi i redovi - ponavljanje gradiva - (RM 10) i (RM 11)

Nizovi i redovi - priprema za ispit znanja - (RM 12)

Funkcije - svojstva - (RM 12)

Funkcije - priprema za ispit znanja - (RM 13)  

Funkcije - priprema za teorijski ispit znanja - (RM 14)

Derivacije

Povratak na početak stranice

povratak na prethodnu stranicu 


2. razred elektromehaničara (2E3)

Linearne jednadžbe i sustavi jednadžbi - ponavljanje gradiva - (RM1)

Linearne nejednadžbe. Sustavi nejednadžbi - (RM2)

Linearne jednadžbe i nejednadžbe - priprema za ispit znanja  - (RM3)

KOMPLEKSNI BROJEVI - priprema za ispit znanja  - (RM4)

KVADRATNA JEDNADŽBA - ponavljanje gradiva vježba - (RM5)

KVADRATNA JEDNADŽBA - priprema za ispit znanja - (RM6)

KVADRATNA FUNKCIJA - graf - (RM7)

KVADRATNA FUNKCIJA - priprema za ispit znanja - (RM8)

Povratak na početak stranice

povratak na prethodnu stranicu 


povratak na prethodnu stranicu 
Materijale izradio i postavio: prof. Robert Gortan [GSŠJD Pazin]
Posljednja promjena: 03/22/09.