ZADACI S NACIONALNIH ISPITA


Više o Državnoj maturi i nacionalnim ispitima možete pronaći na ...

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja NCVVO

Državna matura

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta MZOS

 

 

 
Nacionalni ispiti 2006.

Nacionalni ispiti 2007.

Nacionalni ispiti 2008.

Državna matura 2009.


Matematika, ispitna specifikacija za nastavnika

Nacionalni ispiti provedeni 4.svibnja 2006. za 1. godinu  gimnazija

Prvi dio testa iz Matematike za opće, jezične i klasične gimnazije
List sa točnim odgovorima MOJ1
Drugi dio testa iz Matematike za opće, jezične i klasične gimnazije
List sa točnim odgovorima MOJ2

Ispitni katalozi za nastavnike

Ispitni katalog iz Matematike za I. razred četverogodišnjih stukovnih škola

Ispitni katalog iz Matematike za I. razred gimnazije

Ispitni katalog iz Matematike za II. razred gimnazije

Nacionalni ispiti, provedeni 21. veljače 2007. za 2 godinu gimnazija

Ispit iz Matematike za 2. razred gimnazije
-- List sa točnim odgovorima

povratak na vrh stranice

Nacionalni ispiti provedeni 30. - 31. svibnja 2007. za 1. godinu  gimnazija

Nacionalni ispit iz Matematike za 1. razred gimnazije (prvi dio)
-- List sa točnim odgovorima

Nacionalni ispit iz Matematike za 1. razred gimnazije (drugi dio)
-- List sa točnim odgovorima

Nacionalni ispiti provedeni 30. - 31. svibnja 2007. za 1. godinu  četverogodišnjih strukovnih škola

Nacionalni ispit iz Matematike za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola (prvi dio)
-- List sa točnim odgovorima

Nacionalni ispit iz Matematike za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola (drugi dio)
-- List sa točnim odgovorima

povratak na vrh stranice

Ispitni katalog iz Matematike - za učenike trećih razreda gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola

Nacionalni ispit iz matematike 2008 - ogledni primjerak - NIŽA RAZINA i VIŠA RAZINA

Nacionalni ispit iz matematike 2008 - NIŽA RAZINA i VIŠA RAZINA

Ispitni katalog iz Matematike - obvezan predmet (radna inačica - nelektorirano)

Ispitni katalog iz Matematike - izborni predmet (radna inačica - nelektorirano)

povratak na vrh stranice

--

VODIČ KROZ NACIONALNE ISPITE ZA UČENIKE TREĆIH RAZREDA GIMNAZIJE I ČETVEROGODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA
 

Povratak na prethodnu stranicu

Posljednja promjena sadržaja: 09/28/08.