TEHNIČKI PODACI

Tehnički podaci izdani od proizvođača:

 • YZF-R1 mod.2005.g. ...
 • YZF-R1 mod.2004.g. ...
 • YZF-R1 mod.2003.g. ...
 • YZF-R1 mod.2002.g. ...
 • YZF-R1 mod.2001.g. ...
 • YZF-R6 mod.2005.g. ...
 • YZF-R6 mod.2004.g. ...
 • YZF-R6 mod.2003.g. ...
 • YZF-R6 mod.2002.g. ...
 • YZF-R6 mod.2001.g. ...

 • Povratak na glavnu